Tagged: Řecko

VOŇAVÁ HISTÖRIE

• VOŇAVÁ HISTÖRIE 1.: PRAVĚK, EGYPT A ŘECKO

Zřejmě už pravěký člověk začal používat čichový orgán ke svému potěšení na úkor užitku. Díky kultivaci lidské bytosti, která s sebou přinášela jiné možnosti obživy než lov, začal být dokonalý čich nadbytečným smyslem a...