Tagged: historie

• VOŇAVÁ HISTÖRIE 6.: KONEČNĚ PAŘÍŽ + Promenade Plantée / Viaduc des arts, Paris (galerie)

Vzduch ve Versailles byl prosycen těžkými a dráždivými vůněmi. Obrovská spotřeba vůní v období problematické hygieny (voda v městech byla otrávená morem a mýt se či nemýt bylo fatální rozhodnutí) vyvolala poptávku, která vykrystalizovala...

VOŇAVÁ HISTÖRIE

• VOŇAVÁ HISTÖRIE 2.: STARÁ ASIE

Asie poskytovala prostor a podnebí pro pěstování aromatických rostlin. Základní matérií byla a stále je růže, která se pěstuje na obrovských plantážích. Díky klimatu jsou zde snadno dostupné potřebné a atraktivní suroviny: koření, trávy,...

VOŇAVÁ HISTÖRIE

• VOŇAVÁ HISTÖRIE 1.: PRAVĚK, EGYPT A ŘECKO

Zřejmě už pravěký člověk začal používat čichový orgán ke svému potěšení na úkor užitku. Díky kultivaci lidské bytosti, která s sebou přinášela jiné možnosti obživy než lov, začal být dokonalý čich nadbytečným smyslem a...